"Nu e orfan cel fără tată şi fară mamă, ci cel fară învăţătură!" Alexandru Şafran
Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru Şafran" Bacău
Comisia CEAC
Documente publice
- Organigrama comisiei CEAC
- Sarcinile si activitatile comisiei
- RAEI (Raportul Anual de Evaluare Interna) - part. II si IV (an scolar 2016-2017)
- Raport privind activitatea desfasurata Ón semestrul I, in anul scolar 2017-2018