"Nu e orfan cel fără tată şi fară mamă, ci cel fară învăţătură!" Alexandru Şafran
Designed by Dany
Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru Şafran" Bacău
  
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2018 - 2019    PERIOADA DE ÎNSCRIERE :
    Etapa I : 8 martie - 26 martie;
    Etapa a II-a : 12 aprilie - 18 aprilie,
         în intervalul orar 08.00 - 18.00 (luni - vineri), la secretariatul scolii.
   
    ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
    - certificatul de naștere al copilului, în original ?i în copie xerox;
    - copie xerox C.I. a ambilor părin?i;
    - copie xerox după decizia de divor? (unde este cazul);
    - fișă cu vaccinările copilului, de la medicul de familie (model nou);
    - adeverin?ă medicală pentru înscriere în colectivitate (model nou);
    - copie xerox după actul care atestă calitatea de tutore legal (unde este cazul);
    - avizul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice (unde este cazul);
    - cerere tip de înscriere (se primește de la secretariat, la înscriere).

    NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE
    3 clase pregătitoare, 75 locuri

    ZIUA POR?ILOR DESCHISE  -  CLASELE PREGĂTITOARE
    Evenimentul va avea loc  în data de 7 martie 2018, incepind cu ora 0800.

    CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
    Vor  intra  în  clasa  pregătitoare elevii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv, dar și cei care împlinesc această vârstă până la 31 decembrie, dacă în urma evaluării psihosomatice psihologul eliberează avizul pozitiv.

Informații suplimentare se obțin de la secretariatul școlii, tel. 0234552935.

    - Informa?ii despre evaluarea psihosomatică găsiti aici.
    - Informatii despre circumscrip?ia ?colară găsiti aici.

      Completarea cererii-tip de înscriere se poate face online pe un formular care va fi făcut disponibil la adresa: www.edu.ro, sau la sediul unită?ii ?colare. După completarea online, părin?ii vor merge la unitatea de învă?ământ la care doresc înscrierea copilului, pentru  validarea cererii.

    Detalii referitoare la metodologia și calendarul înscrierii în învă?ământul primar pentru anul ?colar 2018-2019 găsi?i aici.

    Numărul de telefon telverde instituit la nivelul I.S.J. Bacău este 0800.816.234, în intervalul orar 08:00-16:00.