"Nu e orfan cel fără tată şi fară mamă, ci cel fară învăţătură!" Alexandru Şafran
Designed by Dany
Şcoala Gimnazială

    PERIOADA DE ÎNSCRIERE :
    Etapa I : 29 martie - 28 aprilie 2021;
             în intervalul orar 08.00 - 18.00 (luni - joi) si 08.00 - 17.00 (vineri), la secretariatul scolii.
   
    ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
    - certificatul de naștere al copilului, în original ?i în copie xerox;
    - C.I. a ambilor părin?i, în original ?i în copie xerox;
    - copie xerox după decizia de divor? (unde este cazul), din care sa rezulte modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului;
    - fișă cu vaccinările copilului, de la medicul de familie;
    - adeverin?ă medicală pentru înscriere în colectivitate;
    - copie xerox după actul care atestă calitatea de tutore legal (unde este cazul);
    - cerere tip de înscriere (se primește de la secretariat, la înscriere).

    NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE
    3 clase pregătitoare, 66 locuri

Informatii suplimentare se obtin de la secretariatul scolii, tel. 0234552935.

      - Informatii despre circumscriptia scolara gasiti aici.

     Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, pentru anul scolar 2021-2022 poate fi consultata aici.

      Reglementări legale cu privire la realizarea de către CJRAE Bacău a procesului de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor ce urmează a fi înscri?i în învă?ământul primar - evaluarea copiilor ce împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, ?i care nu au frecventat grădini?a ?i / sau s-au întrors din străinătate, pot fi consultate aici.

    Model cerere solicitare evaluare psihosomatica.
   
"Dr. Alexandru Şafran" Bacău
  
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2021 - 2022