"Nu e orfan cel fără tată şi fară mamă, ci cel fară învăţătură!" Alexandru Şafran
Designed by Dany
Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru Şafran" Bacău
             
  Şcoala gimnazială ,,Dr. Alexandru Şafran’’  face parte din unităţile de învăţământ din Bacău având  rolul de a educa elevii şi de a-i îndruma, pregăti pentru viaţă.

Deviza şcolii este:


      
             
Şcoala include preşcolari şi şcolari astfel:

•Ciclul preşcolar - cu 8 grupe de preşcolari, la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 24 şi 4 grupe la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 15;
•Ciclul primar - 14 clase;
•Ciclul gimnazial - 10 clase;

                        
             Şcoala dispune în acest moment de 2 corpuri.
             În cadrul şcolii funcţionează şi un cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare  unde cursurile sunt susţinute de un profesor calificat, iar elevii pot afla tainele informaticii. Astfel şcoala dispune de cabinet de limba şi literatura română, cabinet de ştiinţe (fizică, chimie, biologie).
         
                   
             Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această şcoală sunt calificate şi majoritatea titulare. Aceştia sunt pasionaţi de munca pe care o prestează, dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

           
             Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, ore prestate de cadre didactice pregatite din punct de vedere profesional şi nu numai. Astfel în programele de opţional exista :

•Limba engleza;
•Prietenii cărţilor;
•Matematică în lumea poveştilor;
•Despre noi;
•Noi şi ceilalţi;
•Dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
•Lumea din computer;
•Călătorind prin lume;
•Matematică aplicată;
•Invenţii şi inventatori ai epocii moderne .


OPŢIUNILE STRATEGICE ALE ŞCOLII:


•Asigurarea unui program corespunzător de educaţie şi formare pentru elevi;
•Stimularea creativităţii tuturor factorilor implicaţi în elaborarea proiectului curricular şi extracurricular;
•Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi a condiţiilor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare;
•Formarea continuă a personalului din unitate.


               Informatii complete privind oferta educationala a Scolii Gimnaziale "Dr. Alexandru Safran" pentru anul scolar 2014-2015 puteti obtine aici.