"Nu e orfan cel fără tată şi fară mamă, ci cel fară învăţătură!" Alexandru Şafran
Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru Şafran" Bacău

VIZIUNEA ŞCOLII

      
       Oferta educaţională îşi extinde atenția spre nevoile comunitare, numai astfel putând deveni motorul dezvoltării comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea. Cadrele didactice desfășoară un proces instructiv-educativ modern pentru a-și vedea elevii admişi la liceele de prestigiu din oraş, reușita elevilor lor dincolo de băncile școlii fiind unul dintre scopurile propuse.
       Dascălii sunt preocupaţi de atingerea celor mai înalte standarde în activitatea pe care o desfăşoară, tocmai de aceea, afiliaţi ideii de învăţare pe tot parcursul vieţii, se implică activ în pregătirea concursurilor, a olimpiadelor şcolare în vederea asigurării calității în educație.


MISIUNEA ŞCOLII


       Școala este primul pas sigur spre viitor și așa cum filosoful latin Seneca afirma că "Înveți, învățând pe alții", colectivul de cadre didactice este deschis spre o educație modernă, pentru a asigura promovarea unor valori precum binele, adevărul și frumosul. Este o școală într-un cartier sudic al orașului Bacău orientată spre comunitate, spre inovație, care nu utilizează selecția pentru acceptarea elevilor pe băncile școlii, însă  ale cărei principii de bază sunt calitatea și respectul față de valoare, căutând să practice o educație pentru toți elevii - nediscriminativ - prin acțiuni care să contribuie la îmbunătațirea accesului elevului la o educație de calitate, în vederea formării unei personalități creatoare, receptive și inovatoare.
       Proiectele în care dascălii îi implică pe elevii şcolii acoperă o paletă foarte largă de domenii pentru a asigura o educaţie completă şi complexă, punându-se accent pe: protecţia mediului, combaterea violenţei, stimularea creativităţii literare şi artistice, dezvoltarea abilităţilor practice, a spiritului civic etc. Parteneriatele cu instituţii importante ale oraşului Bacău, colaborarea cu familia Şafran şi vizitele acesteia la nivelul şcolii, prilej pentru a-şi arăta preţuirea faţă de rezultatele elevilor sunt doar câteva aspecte ale deschiderii spre o educaţie de calitate. În interiorul şcolii este cultivată dimensiunea europeană a educaţiei, punându-se accent pe pilonii principali ai acesteia: asigurarea unei viziuni interdisciplinare, valorizarea interculturalismului, susţinerea studiului de limbi străine, implicarea tehnologiilor informaţionale în cadrul orelor de curs şi a evaluărilor pentru ca optimizarea permanentă a procesului instructiv-educativ să fie o realitate vizibilă în progresele elevilor şi mulţumirea părinţilor de a-şi trimite copiii într-un colectiv care se asigură permanent de valorizarea puiului de om pentru a-l ajuta să devină acea fiinţă superioară condusă de gândire şi inteligență.Organigrama scolii poate fi consultata aici .
- Raport privind activitatea desfasurata în semestrul I, in anul scolar 2017-2018
- RAEI (Raportul Anual de Evaluare Interna) - part. II si IV (an scolar 2016-2017)